Lựa smartphone nào cho người lớn tuổi?

Nhu cầu: chỉ dùng để nghe gọi. Yêu cầu pin phải dùng được từ 2-3 ngày. Tôi đang phân vân giữa Samsung Galaxy V và Oppo Find Muse R821.

Hạnh Hồngminahelcast1@gmail.com

Comments are closed.

Scroll To Top